Tình hình sản xuất kinh doanh

23/06/2024  40 lượt xem tin 

Nội dung tóm tắt [Ẩn]

  Tình hình sản xuất kinh doanh của thuỷ điện Cấm Sơn và thuỷ điện Kẻ gỗ:

   

  Sản lượng

  Nhà máy thủy điện Kẻ Gỗ

  Nhà máy thủy điện Cấm Sơn

  Năm 2021

  9.108.639 kwh

  4.262.037 kwh

  Năm 2022

  7.961.501 kwh

  7.786.134 kwh

  Năm 2023

  8.137.949 kwh

  5.044.513 kwh

  Tag: