Dự án đầu tư

23/06/2024  61 lượt xem tin 

Nội dung tóm tắt [Ẩn]

    Công ty đã đầu tư 2 dự án thuỷ điện:

    • Dự án thuỷ điện Cấm Sơn công suất 4,5 MW, gồm 3 tổ máy. Dự án nằm ở huyện Hữu lũng, tỉnh Lạng Sơn.
    • Dự án thuỷ điện Kẻ Gỗ công suất 3 MW, gồm 3 tổ máy. Dự án nằm ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

    Hiện nay Công ty đang nghiên cứu các dự án thuỷ điện nhỏ để phục vụ đầu tư.

    Tag: