Lĩnh vực hoạt động

23/06/2024  40 lượt xem tin 

Nội dung tóm tắt [Ẩn]

  Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

  • Sản xuất, phân phối, bán điện;
  • Sản xuất thiết bị điện;
  • Buôn bán vật tư, thiết bị điện, thiết bị tin học (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
  • Dịch vụ xúc tiến việc làm;
  • Đào tạo nghề cơ khí, điện, điện tử tin học (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
  • Dịch vụ phục vụ khách du lịch, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ (không bao gồm quầy bar, phòng hát karaoke, vũ trường);
  • Xây lắp công trình điện;
  • Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
  • Xây dựng công trình giao thông;
  • Dịch vụ quản lý bất động sản;
  • Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện;
  • Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công trình công nghiệp;
  • Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thủy điện;
  • Giám sát thi công công trình dân dụng và công nghiệp; Lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện;
  • Tư vấn lắp đặt máy móc và thiết bị năng lượng, hướng dẫn vận hành, xử lý sự cố và sửa chữa máy điện;
  • Tư vấn lập dự án kinh doanh (không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn thuế và tài chính);
  • Khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát địa chất công trình xây dựng, thủy lợi, giao thông;
  • Kinh doanh bất động sản;
  • Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng
  Tag: